EKOLOGICKÉ INFORMACE

Jak naložit se žárovkou či svítidlem, až doslouží?

Na obalech LED osvětlení SINCLAIR uvádíme symbol přeškrtnuté popelnice. Tento symbol znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmějí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace je proto odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zcela zdarma. Další informace naleznete např. na http://www.ekolamp.cz/ v sekci Spotřebitelé, veřejnost.

Zákon o odpadech

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) je zapojena do kolektivního systému EKOLAMP umožňujícího společné plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení. Tímto způsobem plníme své povinnosti jakožto výrobce elektrozařízení vyplývající ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V Seznamu výrobců elektrozařízení MŽP ČR jsme v souvislosti s LED osvětlením vedeni pod evidenčním číslem 06228/12-ECZ. Osvědčení o registraci je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Přílohy ke stažení

Porovnat produkty: 0