EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Ako naložiť so žiarovkou alebo svietidlom keď doslúži?

Na obaloch LED osvetlenia SINCLAIR uvádzame symbol preškrtnutej popolnice. Tento symbol znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie ich preto odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté úplne zdarma.

Spoločnosť SINCLAIR Slovakia, s.r.o. je zapojená do projektu zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Slovensko, ktorá je členom organizácie ERP (European Recycling Platform). Táto organizácia, ktorá implementuje predpisy EU v oblasti recyklácie, ponúka riešenie pre elektroodpad, batérie a obaly vo viac ako 32 krajinách.

Certifikát a ďalšie dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii nižšie na tejto stránke.

Prílohy na stiahnutie

Porovnať produkty: 0
Vaše voľby týkajúce sa nastavenia súborov cookie na tomto webe: Prečítajte si naše zásady pre súbory cookie